Home About Events Intern Links Downloads Senast uppdaterad: 01 02 2024 Webbredaktör: Andrzej Wojcik

Välkommen till Centrum för strålskyddsforskning - CRPR

Centrum för strålskyddsforskning startar sin verksamhet i november 2008. CRPR är en självständig enhet inom Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholm universitet och består av forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Verksamheten

Genom CRPR avser SU att främja den långsiktiga uppbyggnaden av nationell kompetens inom strålskyddsområdet samt fortsätta en lång tradition av utbildning och forskning vad gäller verkan av strålning på människa och miljö. Genom sin placering vid Stockholms universitet, kommer CRPR att disponera en med europeiska mått unik anläggning för studier av effekter av låga doser och dosrater av joniserande strålning.


Welcome to the Centre for Radiation Protection Research - CRPR

The Centre for Radiation Protection Research started its operations in November 2008. CRPR is an independent unit within the Department of Molecular Biosciences at the University of Stockholm and consists of researchers active in the fields of radiation biology, radiation dosimetry, and radiation ecology at Stockholm University and at the Karolinska Institute.

Activities

Through CRPR, the Stockholm University wishes to promote the long-term development of national competence in radiation protection research and to continue a long tradition of education and research on the effect of radiation on humans and the environment. Through its emplacement at the Stockholm University, the CRPR represents a unique European facility for studying the effects of low doses and dose rates of ionizing radiation.